thought-catalog-Xeo_7HSwYsA-unsplash.jpg

The Financial Analyst

מונע מתוך סקרנות מולדת ותשוקה בלתי נגמרת ללמידה.

1.

נהנה ממלאכת איסוף נתונים, ניתוח כמותי ואיכותי שלהם, והסקת המסקנות שמגיעה לאורם.

2.

יודע להציג ולספר סיפור, יודע לשכנע ולנמק טיעונים. 

3.

בעל אומץ לב לחשוב באופן עצמאי, לעתים נגד הזרם. בעל ראיה ביקורתית ואובייקטיבית וחותר לחקר האמת.

4.

תקשורתי, ובעל יכולת בינאישית גבוהה ליצירת קשרים.

5.

מרגיש שזה מתאים לך?