פלקון ה.ח ייעוץ כלכלי בע"מ

טלפון: 077-9908167

כתובת: WeWork הזרם, הפלך 7 תל אביב.

מיקוד 6816727

מוכן לקחת אחריות על תיק ההשקעות שלך?

כתוב לנו על המצב בו אתה נמצא כיום, על הצרכים והמטרות שלך- ואנחנו מבטיחים ללוות אותך בבטחה עד להגשמה מלאה, ומעבר לכך.

שמחים שלקחת אחריות על תיק ההשקעות שלך, להשתמע בקרוב.