thought-catalog-Xeo_7HSwYsA-unsplash.jpg

תפיסת ההשקעות שלנו -
Macro Driven Investments

Original%20on%20Transparent_edited.png

השקעות ערך בשוק ההון

אם המטרה שלכם בחיים היא לצבור הון, השקעת ערך היא דרך מצוינת להשגת מטרה זו. נכון, יש תקופות שאנשים מפסיקים להאמין בהשקעות מהסוג הזה, ואז אפילו רבי האומן הגדולים ביותר בתחום סופגים יחס מזלזל, כאילו מדובר בחבורה מעופשת שאיבדה את מגע הזהב. אבל האמת היא שזוהי צורת השקעה יציבה ובטוחה, ולכן בסופו של דבר היא תמיד פורחת מחדש.

החיפוש אחר ערך נמשך תמיד. 

אנחנו דוגלים באיתור השקעות ערך במתודולוגיה של Top to Bottom Research, כלומר, מחקר מאקרו כלכלי וגיאופוליטי תחילה, מחקר המביא עמו ניתוח ענפי Thematic Research וניתוח של סביבה תחרותית. רק לאחר מכן אנחנו מתמקדים בניתוח חברות באופן יסודי והערכת שווי שלהן.

אנחנו עוסקים בניתוח בעיקר של חברות ישראליות או בעלות זיקה לישראל, הן מתעשיות מסורתיות והן בכאלה הטומנות בחובן עליית ערך משמעותית בעתיד, ובסיכון הולם. 

Original%20on%20Transparent_edited.png

מה זה אומר השקעות ערך?

הערכת שווי Valuation

מטרתה היא אחת, לענות על השאלה: "כמה נכון לשלם?"

אנחנו משקיעים עם מרווח ביטחון Margin of Safety על מנת להקטין את הסיכונים בתיק ההשקעות.

ניתוח עומק לחברות

ניתוח כמותי ואיכותי לפירמה. לצורך כך אנו משתמשים בחשבונאות, בכלים סטטיסטיים ובהבנה אסטרטגית עסקית.

ולא לשכוח, שאלו אנשים שיוצרים את התוצאות.

מחקר ענפי Thematic Research

מיקוד בתעשיות וענפים בוגרות עם יכולת צמיחה ברת קימא.

מחקר מאקרו כלכלי

אנחנו מחזיקים בדעה שיש ללמוד ולחקור את המגמות במשק ממעוף הציפור על מנת לפעול יחד עם כוחות הכלכלה הגלובלית.